ประกาศโรงเรียนมัญจาศึกษาเรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2559 รายละเอียดประกาศ MAD2559

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2558

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนมัญจาศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558   เอกสารสรุปผลการประเมินคุณภาพ 2558

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

ประกาศโรงเรียนมัญจาศึกษา เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา

ประกาศ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เอกสารการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา2559

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

ยินดีต้อนรับสู่ระบบงานประกันคุณภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ระบบงานประกันคุณภาพโรงเรียนมัญจาศึกษา อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น สพม.25

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | 1 ความคิดเห็น